Ouderbegeleiding

Kinderen hebben verschillende temperamenten. Dat weten we allemaal, omdat kinderen heel verschillend op iets kunnen reageren.

Ze kunnen blij, vrolijk reageren. Maar ook fel, angstig of agressief.
Het is belangrijk dat kinderen tijdens hun ontwikkeling leren om te gaan met de verschillende gevoelens en emoties die ze hebben.

Zo is een veelvoorkomende emotie: boosheid. Boosheid is een normale, menselijke emotie. Sommige kinderen hebben echter moeite om hun gevoelens van boosheid te begrijpen en te beheersen. En ook ouders begrijpen vaak niet waarom het kind nu zo boos reageert. Zo kunnen kinderen hun boosheid uiten door heel brutaal te reageren, door opstandig te zijn of te gaan schelden of schreeuwen. Als ouder kan het je heel onzeker, of ook heel erg boos maken, als je kind niet reageert zoals jij zou willen. Hoe krijg je je kind weer rustig of hoe geef je de grens aan?

Als je worstelt met het gedrag van je kind doe je er goed aan hierover te praten. Je bent niet de enige, en soms mis je net de tools om het anders aan te pakken.

Neem daarom gerust contact op.

We gaan samen kijken naar wat er gebeurt tussen jou als ouder en het kind. Wanneer doet zich dat gedrag voor? En hoe wordt er door ieder afzonderlijk gereageerd in die situatie? Begrijp jij je kind wel echt in zo’n “bui”. En begrijpt het kind wel van jou wat jij verwacht?

Door hier eens goed naar te gaan kijken kom je tot hele praktische hanteerbare mogelijkheden om op een fijne manier met elkaar om te gaan. Je krijgt inzicht in de interactie. En dan kun je er, samen met je kind, aan gaan werken, met resultaat.

Elk kind heeft recht op een veilige en positieve sfeer thuis.